.

Aydın Meme Hastalıkları Derneği 2004 yılında Aydın merkezde, Meme hastalıkları tanı ve tedavisindeki gelişmeleri takip etmek, meslektaşlar arasında dayanışma ve bilgi alışverişini sağlamak, meme hastalıkları alanında eğitimi, öğretim ve tıbbi yaklaşımı geliştirmek ve standardize etmek amaçlı olarak kurulmuştur. 

Yönetim kurulu 5 asil, 5 yedek üye; Denetim kurulu 3 asil, 3 yedek üye ve Onur kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden oluşmaktadır.

Derneğimiz Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Fedarasyonun da kurucu derneklerinden biridir.