. AMHD | Haber | Hemşireler Gününüz Kutlu Olsun .
Hemşireler Gününüz Kutlu Olsun Büyük bir özveri ve fedakarl?kla yapt?klar? mesleklerinin ne denli önemli oldu?unun bilincinde olan ve mesleklerini her türlü zor ko?ullarda dahi büyük bir özveriyle icra eden tüm hem?irelerimizin ve ebelerimizin hafta ve günlerini kutlar, ba?ar?lar?n?n devam?n? dileriz